Årsmøte – ny leder

Klubben holdt årsmøte onsdag 09.12. i klubblokalene.  Ikke det største oppmøte, men nok til at møtet kunne fatte vedtak.  Egil Hordnes hadde varslet at han ikke ville mer, og i hans sted ble Erik Nordvik valgt som ny leder.  Petter Nikolaisen ble valgt inn som nytt styremedlem.  Ellers gjenvalg over hele linjen.  Klubben har hatt et godt år, mange nye medlemmer, både lokale og fjernmedlemmer.  Regnskapet viser et stort «underskudd», men regnskapet viser bare inntekter og utgifter.  Og da blir det underskudd når vi kjøper ny simulator (Trackman) til innesesongen.  Men vi regner med at investeringen vil gi resultater.