Su-Cup utsatt

Su-cup er utsatt til høsten.  Ingen av klubbene klarte å stille lag.

I stedet spiller vi en parturnering onsdag 21.06.  Påmelding til John:

j-gamm@online.no eller tlf/sms til  92867542 innen kl 1500 spilledagen.