Turnering – Saturday Surprise

Lørdag 09.06. var det ny turnering.  Den var kalt Saturday Surprise, og her kom det noen overraskelser, bl.a. krav om at en måtte slå ut med driver på et hull, bruk av venstrekølle på et annet hull og litt ekstra bonus ved gode prestasjoner.  Turneringen var en parturnering, bestball, og ble vunnet av Egil Hordnes og John Gammelsæter.  For resultater se Turneringer.